Generalforsamling i Korinth IF

Der indkaldes til generalforsamling i Korinth IF d. 20. marts kl. 19.00 i Korinth Hallen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Udvalgsformændenes beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Godkendelse af budget for næste år (2024)
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget (Tina og Lars på valg)
  8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter
  10. Eventuelt
Læs videre

Tank OK og støt KIF

Nu kan du støtte Korinth IF med hele 10 øre pr. liter, når du tanker med OK’s app.

Betaler du med dit OK Kort, støtter du fortsat med 5 øre pr. liter. Det koster ikke ekstra at komme igang. OK giver hele beløbet.

Dobbelt støtte i appen gælder helt frem til 31. maj 2024.

Læs videre